Cucu și alții v. Republica Moldova

      La 10 iulie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Cucu și alții v. Republica Moldova (cererile nr. 7753/13, 75188/13, 76511/14 ). Reclamanții Alexandru Cucu, Eugeniu Tanasiev și Vadim Vladarcic s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 5 § 1 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”). Primul și al doilea reclamant au fost arestați la 8 și, respectiv, 9 aprilie 2009 ca urmare a protestelor care avuseră loc după scrutinul din 5 aprilie 2009. Ulterior, acuzațiile împotriva lor au fost retrase. Al treilea reclamant a fost acuzat de escrocherie și plasat în arest preventiv. El a petrecut nouă zile în detenție. Ulterior acuzațiile împotriva acestuia au fost retrase. După eliberare, reclamanții au depus cereri de chemare în judecată în temeiul Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești. Curtea Supremă de Justiție a acordat reclamanților 15 000 lei, 7 000 lei și, respectiv, 6 000 lei. Reclamanții au susținut că despăgubirile acordate pentru încălcarea de către autoritățile Republicii Moldova a Articolului 5 § 1 din Convenție fuseseră disproporționate cu severitatea încălcării drepturilor lor. Guvernul a respins argumentele reclamanților, susținând că aceștia și-au pierdut statul de victimă. Curtea a constatat că sumele acordate reclamanților de către Curtea Supremă de Justiție au fost considerabil inferioare sumelor acordate de către Curte în cauze similare (a se vedea Cristina Boicenco v. Moldova, no. 25688/09, 27 septembrie 2011). Astfel, Curtea a decis că reclamanții nu-și pierduseră statutul de victimă. Ca rezultat, Curtea a acordat reclamanților câte 4 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și câte 1 500 euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Actualmente hotărârea este disponibilă în limba engleză  și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie