Crețu v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 22 mai 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Creţu v. Republica Moldova (nr. 7012/14).

În speţă, reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), referindu-se la aplicarea relelor tratamente în timpul reţinerii sale de către colaboratorii de poliţie.

Guvernul şi reclamantul au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 9000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamant a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată.

Considerând că acordul de reglementare amiabilă este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie