Cravcișin v. Republica Moldova și Rusia

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 28 septembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Cravcișin v. Republica Moldova și Rusia (cererea nr. 43176/13).

Reclamantele sunt o mamă și o fiică, născute în anii 1958 și, respectiv, 1978, din Tiraspol. Potrivit circumstanțelor cauzei, în 1986 familia reclamantelor a obținut o locuință socială datorită faptului că soțul primei reclamante fusese membru al armatei sovietice. Ulterior, acesta a fost transferat în Briansk, Rusia, unde i s-a oferit o nouă locuință socială. În 2009 prima reclamantă a divorțat de soțul ei.

În 2010 reclamantele au solicitat reînregistrarea contractului cu privire la locuința socială din Tiraspol pe numele lor. Totuși, ele au primit un refuz, deoarece apartamentul respectiv fusese transmis în locațiune doar fostului soț al primei reclamante, acestuia oferindu-i-se deja o altă locuință socială în Briansk, Rusia. Reclamantele au fost invitate să părăsească apartamentul din Tiraspol. Ele au contestat refuzul în fața „instanțelor de judecată” din autoproclamata „republică moldovenească nistreană” (în continuare „rmn”), însă, la 29 noiembrie 2012, acțiunea lor a fost respinsă, în mod definitiv, de „curtea supremă a rmn”. Prin aceeași hotărâre, instanța a dispus evacuarea reclamantelor din apartamentul în litigiu.

La 10 februarie 2013 reclamantele au scris ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova pentru a solicita asistență. Potrivit răspunsului acesteia din 22 mai 2013, ambasada luase legătura cu structurile „rmn” și aflase că reclamantele trebuiau să renunțe la apartamentul lor din Tiraspol, deoarece familia lor fusese asigurată cu o altă locuință socială în Briansk, Rusia. De asemenea, din materialele cererii nu reiese că reclamantele ar fi contactat autoritățile constituționale ale Republicii Moldova cu privire la faptele care au dat naștere prezentei cauze.

Cu referire la jurisdicția statelor reclamate, Curtea a reiterat principiile generale menționate în hotărârile Ilașcu și alții, Catan și alții și Mozer și a constatat că atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă își exercitau jurisdicția în regiunea transnistreană în prezenta cauză.

În fața Curții, reclamantele s-au plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că „instanțele” care le-au examinat cauza lor nu puteau fi considerate drept tribunale independente instituite prin lege și că, în plus, ele nu au beneficiat de un proces echitabil.

Curtea a reiterat că în hotărârea Mozer ea constatase că sistemul judiciar din „rmn” nu era un sistem care reflecta o tradiție judiciară compatibilă cu standardele Convenției. Ea a ajuns la aceeași concluzie și în hotărârea Eriomenco v. Republica Moldova și Rusia (nr. 42224/11, §72, 9 mai 2017). Respectiv, Curtea a considerat că acele concluzii din cauzele Mozer și Eriomenco sunt aplicabile și în prezenta cauză, și că „instanțele rmn” nu pot fi considerate tribunale instituite prin lege. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.

În continuare, Curtea a reiterat obligațiile pozitive ale Republicii Moldova de a întreprinde măsuri corespunzătoare și suficiente pentru a asigura drepturile reclamantelor din regiunea transnistreană. Curtea a notat că, în perioada relevantă, Republica Moldova a luat toate măsurile posibile pentru a restabili controlul în regiunea transnistreană, iar părțile nu au prezentat probe care ar demonstra un schimb de poziții cu privire la problema respectivă. Referitor la cea de-a doua parte a obligațiilor pozitive, id est de a întreprinde măsuri adecvate și suficiente pentru a proteja drepturile reclamantelor prevăzute de Convenție, Curtea a notat că reclamantele nu au demonstrat că ar fi informat autoritățile moldovenești despre situația lor. În astfel de circumstanțe, neimplicarea autorităților moldovenești în examinarea cauzei reclamantelor nu le este imputabilă. Respectiv, nu a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție de către Republica Moldova.

Cu referire la responsabilitatea Federației Ruse, Curtea a notat că aceasta a exercitat un control efectiv asupra structurilor „rmn” în perioada relevantă în speță. În lumina acestei concluzii și în conformitate cu jurisprudența sa, Curtea a considerat că nu este necesar să mai stabilească dacă Federația Rusă a exercitat un control efectiv asupra politicilor și a acțiunilor administrației locale din raioanele de est ale Republicii Moldova. În virtutea sprijinului său militar, economic și politic continuu acordat structurilor „rmn”, care nu ar fi putut supraviețui altfel, Federația Rusă este responsabilă pentru încălcarea drepturilor reclamantelor garantate de Convenție. Respectiv, a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție de către Federația Rusă.

De asemenea, reclamantele s-au plâns în baza Articolului 8 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând că, în rezultatul procedurilor contestate, ele și-au pierdut locuința.

Curtea a statuat că nu a existat vreo bază legală pentru ingerința structurilor „rmn” în drepturile reclamantelor în baza Articolului 8 și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, id est pentru evacuarea lor din apartament. În consecință, Curtea a concluzionat că a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție de către Federația Rusă.

În final, Curtea a acordat reclamantelor 12500 de euro pentru prejudiciul moral și 3000 de euro pentru costuri și cheltuieli, sume care trebuie achitate de către Federația Rusă.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie