Cooperativa de Construcție a Locuințelor nr. 223 v. Republica Moldova

La 7 martie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Cooperativa de Construcție a Locuințelor nr. 223 v. Republica Moldova (cererea nr. 15898/15).

Compania reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând casarea neîntemeiată a unei hotărâri judecătorești irevocabile, pronunțată în favoarea sa.

La 17 februarie 2017, avocatul companiei reclamante a informat Grefa Curții că aceasta nu mai avea vreo intenție să-și mențină cererea în fața Curții, deoarece prin decizia Curții Supreme de Justiție din 9 noiembrie 2016 fuseseră remediate încălcările pretinse de către compania reclamantă, fiindu-i acordate și despăgubiri în acest sens.

În absența unor circumstanțe speciale legate de respectarea drepturilor garantate de către Convenție sau de protocoalele sale, Curtea a considerat nejustificată continuarea examinării cererii și a decis să radieze cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie