Colesnic v.Republica Moldova

      La 22 februarie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Colesnic v. Republica Moldova (nr. 76240/12).
Reclamanta Valentina Colesnic s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând revizuirea ilegală a hotărârii judecătorești definitive și irevocabile din 9 august 2010, pronunțată în favoarea sa.
La 30 mai 2017, reprezentantul reclamantei a informat Curtea că nu mai dorește să își mențină cererea pe rol, pe motiv că la 17 mai 2017 Curtea Supremă de Justiție a restabilit reclamanta în drepturi și i-a acordat despăgubiri.
Astfel, în lipsa unor circumstanțe speciale referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și de Protocoalele sale, care ar justifica necesitatea continuării acestei cauze, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 a) din Convenție.
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie