Coif S.R.L. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 2 martie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol a cauzei Coif S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 9875/16).

Societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, plângeri care au fost comunicate Guvernului.

Printr-o scrisoare recomandată din 28 septembrie 2022, observațiile Guvernului au fost expediate în adresa societății reclamante, care a fost invitată să prezinte în replică propriile sale comentarii. Prin aceeași scrisoare, Grefa a informat societatea reclamantă despre faptul că ea eșuase să desemneze un reprezentant (avocat) în procedura din fața Curții în termenul stabilit anterior și că, în lipsa unui răspuns din partea acesteia, în baza Articolului 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea poate decide radierea cererii de pe rol. Această scrisoare nu a fost reclamată de la oficiul poștal și, prin urmare, a rămas fără răspuns.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie