CLIONOV


(Cererea nr. 13229/04)

HOTĂRÂRE din 9 octombrie 2007

DEFINITIVĂ la 09 ianuarie 2008


Reclamantul a pretins că întârzierile în executarea hotărârilor judecătoreşti definitive din 11 aprilie 2001 şi 26 iunie 2003 i-au încălcat dreptul său ca o instanţă să hotărască într-un termen rezonabil asupra drepturilor sale cu caracter civil, garantat de articolul 6 al Convenţiei şi dreptul său la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. De asemenea, el s-a plâns de încălcarea dreptului său de acces la o instanţă, contrar articolului 6 § 1 al Convenţiei.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie