Ciubotaru c. Republicii Moldova (Rezoluția Comitetului de Miniștri)

ResDH (2016) 84

La 27 aprilie 2016,  Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei („Comitetul de Miniștri”), în temeiul atribuțiilor de supraveghere a executării hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului („Curtea Europeană”), care-i revin în temeiul art. 46 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), a pronunțat o decizie în cauza Ciubotaru c. Republicii Moldova (cererea nr. 27138/04).

În această speță, Curtea Europeană a constatat încălcarea art. 8 din Convenție, reamintind obligația statului pîrît, conform articolului 46, paragraful 1 al Convenției, să întreprindă măsurile individuale pentru a pune capăt încălcărilor constatate și a remedia consecințele acestora, precum și măsurile generale de prevenire a unor încălcări similare pe viitor.

Angajîndu-se să informeze Comitetul de Miniștri cu privire la evoluțiile în procesul de implementare a hotărîrii Curții Europene în acestă cauză, la 9 martie 2016, Guvernul Republicii Moldova a prezentat un raport de acțiuni (DH-DD(2016)322) în care au fost relevate acțiunile întreprinse în vederea executării hotărîrii în cauza Ciubotaru c. Republicii Moldova, care au constat, în principal, în plata satisfacției echitabile (1500 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 3000 cu titlu de costuri și cheltuieli), redeschiderea procedurilor la nivel național, adoptarea amendamentelor la Legea nr. 100 din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă , publicarea și diseminarea hotărîrii.

Urmare a examinării raportului de acțiuni prezentat în cadrul celei de a 1254-a reuniuni, Comitetului de Miniștri a constatat că toate măsurile necesare pentru executarea hotărîrii Curții Europene în cauza precitată au fost întreprinse și a decis încetarea procesului de supraveghere în această cauză.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie