Ciornea v. Republica Moldova

     La 7 iunie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Ciornea v. Republica Moldova (nr. 3077/10).
Cererea viza plasarea reclamantului în arest preventiv pe o durată de douăzeci și trei de zile, dar și arestul său ulterior la domiciliu timp de șaptesprezece zile, iar reclamantul a invocat că motivele în acest sens fuseseră generale și stereotipice. De asemenea, reclamantului nu i-a fost acordat accesul la materialele în baza căror fusese dispusă detenția sa, iar instanțele de judecată au refuzat să audieze un martor, al cărui declarație era primordială pentru dispunerea detenției. După achitarea sa, reclamantul a inițiat proceduri civile împotriva statului, solicitând compensații pentru încălcarea drepturilor sale prevăzute de Articolul 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Convenție”). Curtea Supremă de Justiție a constatat că detenția lui a fost contrară Articolului 5 din Convenție, și i-a acordat 535 EUR în calitatea de despăgubire pentru prejudiciul moral. Reclamantul s-a plâns în fața Curții că suma nu a fost suficientă pentru ca să piardă statutul său de victimă potrivit Articolului 5 §§ 3 și 4 din Convenție.
Deoarece reprezentantul reclamantului a refuzat propunerea Guvernului de reglementare amiabilă a cauzei, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală. Deși reclamantul, prin intermediul reprezentantului său, și-a reiterat dezacordul său privind reglementarea amiabilă și în fața Curții, instanța europeană a considerat că declarația unilaterală prezentată de Guvern conținea clauze rezonabile, i.e. acordarea sumei de 3000 euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral și material, precum și cu titlu de costuri și cheltuieli, și a decis radierea cauzei de pe rol în temeiul Articolului 37 § 1 c) din Convenție.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie