CIORAP (4)


(Cererea nr. 14092/06)

HOTĂRÎRE din 8 iulie 2014

DEFINITIVĂ la 08 octombrie 2014


Reclamantul s-a plîns, în particular, că intervenția chirurgicală la care a fost supus la 21 decembrie 2000 a adus atingere drepturilor sale garantate de articolele 3 și 8 din Convenție.

Vezi integral