Cinchivschi v. Republica Moldova

        Astăzi, 11 octombrie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Cinchivschi v. Republica Moldova (cererea nr. 35102/12).
Reclamantul Vladislav Cinchivschi s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), referindu-se la pretinsele tratamente rele la care a fost supus în timpul arestului, însă nu a dat curs solicitărilor Curții de a prezenta observații în favoarea susținerii poziției sale din cerere.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că reclamantul nu mai dorea să-și mențină cererea în fața sa. În plus, în conformitate cu articolul 37 § 1, Curtea nu a găsit nici o circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale care ar impune necesitatea continuării examinării acestei cauze.
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol.
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie