Cimpoeș v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 14 decembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Cimpoeș v. Republica Moldova (nr. 12030/13).

Potrivit circumstanțelor cauzei, reclamantul a fost sancționat cu zece zile de arest contravențional, deoarece nu s-a conformat ordinelor polițiștilor și a insultat un ofițer de poliție. Prin decizia sa din 28 aprilie 2005, Curtea de Apel Comrat a admis recursul reclamantului și a dispus rejudecarea cauzei. Dosarul s-a pierdut, iar cauza nu a fost reexaminată până în prezent. Reclamantul a inițiat o acțiune împotriva Ministerului Finanțelor în baza Legii nr. 87, solicitând repararea prejudiciului pentru durata excesivă a procesului. Prin decizia sa din 1 august 2012, Curtea Supremă de Justiție a constatat că durata procesului (șase ani și opt luni, la momentul respectiv) era excesivă și imputabilă acțiunilor autorităților și, respectiv, a oferit reclamantului 5000 de lei pentru prejudiciul moral.

În fața Curții, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) de durata excesivă a procesului contravențional intentat împotriva sa.

Curtea a notat că instanțele naționale recunoscuseră încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție din cauza duratei excesive a procesului. De asemenea, Curtea a notat că instanțele naționale oferiseră reclamantului o compensație pentru prejudiciul moral suferit. Totuși, Curtea a considerat că suma oferită reclamantului fusese considerabil mai mică în comparație cu sumele acordate de către Curte în cauze similare. Prin urmare, Curtea a considerat că reclamantul nu-și pierduse statutul de victimă, iar Guvernul nu oferise vreun argument plauzibil care ar demonstra contrariul.

Mai mult, Curtea a reținut că reclamantul are în continuare posibilitatea de a iniția o nouă acțiune în baza Legii nr. 87, pentru a solicita despăgubiri pentru perioada de după 2012, care nu a fost luată în considerare de către instanțele naționale, aceasta fiind suficient de lungă pentru a fi considerată o a doua încălcare în privința aceleiași proceduri. Având în vedere faptul că remediul intern în baza Legii nr. 87 nu oferise o compensație adecvată, iar procesul era încă pendinte în fața instanțelor naționale fără nicio evoluție, Curtea a luat în considerare toată durata procesului, și nu doar cea examinată de către Curtea Supremă de Justiție.

Prin urmare, Curtea a concluzionat că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție ca urmare a duratei excesive a procesului și a acordat reclamantului 2700 de euro pentru prejudiciul moral și 800 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie