CHIRICA


(Cererea nr. 50905/08)

HOTĂRÎRE din 22 iulie 2014

DEFINITIVĂ la 22 octombrie 2014


Reclamantul s-a plîns, în particular, despre încălcarea dreptului său la un tribunal, garantat de articolul 6 § 1 din Convenție, precum și a dreptului de a dispune de bunurile sale, garantat de articolul 1 din Protocolul nr.1, ca urmare a executării într-un termen nerezonabil a unei hotărîri judecătorești definitive pronunțate în favoarea sa. De asemenea, reclamantul a susținut că nu a dispus de un recurs efectiv la nivel național, în sensul articolului 13 din Convenție, pentru a obține despăgubiri pentru executarea tardivă a hotărîrii.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie