Chiosa v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 2 martie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol a cauzei Chiosa v. Republica Moldova (nr. 30247/12).

Reclamanta s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând încălcarea principiului securității raporturilor juridice. În plus, ea s-a plâns și de încălcarea prevederilor Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Guvernul și reclamanta au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei, potrivit căruia reclamanta a acceptat să își retragă orice pretenții referitoare la prezenta cauză, în schimbul angajamentului Guvernului de a-i achita suma de 3.000 de euro pentru orice prejudiciu material și moral, inclusiv costuri și cheltuieli.

Considerând că acordul de reglementare amiabilă este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica examinarea în continuare a cererii, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie