Chimirciuc c.Republicii Moldova

           Astăzi, 18 ianuarie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Chimirciuc v. Republica Moldova (cererea nr. 56580/09).
Reclamanta Elena Chimirciuc s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), însă nu a dat curs solicitărilor Curții de a prezenta observații în favoarea susținerii poziției sale din cerere.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că reclamanta nu mai dorea să-și mențină cererea în fața sa. În plus, în conformitate cu articolul 37 § 1, Curtea nu a găsit nici o circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale care ar impune necesitatea continuării examinării acestei cauze.
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol.
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie