Cereale Flor S.A. și Roșca c. Republicii Moldova

       La 14 februarie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (”Curtea”) a pronunțat o hotărîre în cauza Cereale Flor S.A. și Roșca c. Republicii Moldova (cererile nr. 24042/09 și 3159/10).

Reclamanții în această cauză sunt compania „Cereale Flor” S.A. înregistrată în Republica Moldova (compania reclamantă) și dna Snejana Roșca, cetățeană a Republicii Moldova.
Reclamanții s-au plâns în fața Curții cu privire la încălcarea art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ca rezultat al casării ilegală de către instanțele naționale a hotărârilor judecătorești emise de prima instanță în favoarea lor. Dna Roșca s-a plâns, de asemenea, de încălcarea art. 6 § 1 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție pentru neexecutarea hotărârii judecătorești definitive care era în favoarea ei, precum și de proceduri judiciare inechitabile.
Curtea a decis conexarea ambelor cereri şi examinarea acestora într-o singură procedură.

Cu privire la prima cerere, depusă de compania „Cereale Flor” S.A. la 23 februarie 2000, prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripție compania reclamantă a fost obligată la plata unei sume în valoare de 1,908,145 lei în favoarea unei companii, E.. Ulterior, compania E. a solicitat repunerea în termen pentru executarea hotărârii din 23 februarie 2000, susținând că a fost în imposibilitatea de a iniția o procedură de executare în termenul legal de trei ani, avînd în vedere că executorul judecătoresc a pierdut titlul executoriu. La 17 decembrie 2008 Curtea de Apel Economică a casat o hotărâre anterioară prin care respingea solicitarea companiei E., a repus în termen executarea hotărârii din 23 februarie 2006, și compania reclamantă a fost impusă la plata sumei de 294,405.37 lei în favoarea companiei E..

Cu privire la a doua cerere, depusă de dna Roșca, la 28 februarie 2007, judecătoria sectorului Ciocana a recunoscut dreptul reclamantei la un lot de teren pentru construcții. Instanța a dispus ca primăria Tohatin să acorde reclamantei un asemenea teren. Având în vedere faptul că hotărârea nu a fost contestată în apel, aceasta a devenit definitivă la data de 20 martie 2007. Întrucât primăria Tohatin nu i-a acordat reclamantei terenul respectiv, aceasta a înaintat o acțiune în instanța de judecată.
La 25 octombrie 2012, Curtea de Apel Chișinău, printr-o hotărâre definitivă, a constatat că durata procedurilor a fost excesivă, ca urmare a acțiunilor autorităților, și a acordat reclamantei despăgubiri cu titlu de prejudiciu moral și de costuri și cheltuieli, dar a respins restul pretențiilor cu privire la acordarea unei compensații pentru terenul care, eventual, urma să-i fie atribuit.
La 16 septembrie 2011 și 1 octombrie 2013, respectiv, Guvernul a prezentat declarațiile sale unilaterale, solicitând Curții să radieze de pe rolul său cauzele respective. Reclamanții nu au fost de acord cu condițiile exprimate de Guvern în declarațiile unilaterale.
În cauzele respective, Curtea a statuat că procedurile de revizuire desfășurate de către Judecătoria Economică de Circumscripție și de către Curtea de Apel Chișinău au fost incompatibile cu principiul securității juridice. Astfel, Curtea a constat violarea art.1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.
Curtea a acordat companiei „Cereale Flor” S.A. 18,400 euro cu titlu de prejudiciu material, 2000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 900 euro cu titlu de costuri și cheltuieli. Reclamantei S. Roșca, Curtea a acordat 18,168 euro cu titlu de prejudiciu material, 2000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 1500 euro cu titlu de costuri și cheluieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie