Ceaicovschi v. Republica Moldova

     La 5 iunie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Ceaicovschi v. Republica Moldova (nr. 37725/15).
Reclamantul s-a plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor sale garantate de Articolele 3 și 5 § 3 din Convenție din cauza că autoritățile nu i-au oferit asistența medicală corespunzătoare de care avea nevoie în mod urgent și că detenția sa provizorie nu s-a bazat pe motive relevante și suficiente.
Reclamantul a fost reținut la 8 aprilie 2015, fiind bănuit de corupere activă în contextul unor proceduri privind achizițiile publice și s-a aflat în arest preventiv până la 8 octombrie 2015. Ulterior, reclamantul s-a aflat în arest la domiciliu până la 4 noiembrie 2015.
Guvernul a indicat că detenția reclamantului a fost necesară pentru a exclude orice risc de ingerință și influențare a martorilor, ținând cont de gravitatea faptelor imputate reclamantului și complexitatea cazului.
Curtea a indicat că urmărirea penală a început câteva luni până la arestarea reclamantului. În această perioadă nu s-a constatat faptul că reclamantul să fi încercat să se eschiveze sau să influențeze martorii și prin urmare, comportamentul reclamantului până la arestarea lui nu a fost luat în considerare.
În acest sens, Curtea a considerat că instanțele judecătorești au omis să indice existența motivelor relevante și suficiente pentru a menține reclamantul în arest preventiv și arest la domiciliu pentru o perioadă de aproape 7 luni.
Cu referire la alegațiile reclamantului privind neacordarea asistenței medicale adecvate, Curtea a notat că întârzierea cu care aceasta i-a fost acordată în pofida prescripțiilor medicale în acest sens a fost una nejustificată și a constituit un tratament inuman și degradant în sensul Articolului 3 din Convenție.
În consecință, Curtea a acordat reclamantului sumele de 10000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 4000 euro cu titlu de costuri și cheltuieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie