CAZANBAEV v. Republica Moldova, nr.32510/09

La 19 ianuarie 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea Europeană”) a pronunţat hotărîrea în cauza Cazanbaev v. Republica Moldova (cererea nr.32510/09)prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale(în continuare “Convenţia”).

În speță, reclamantul revendică încălcarea drepturilor sale garantate de prevederile Articolelor 3 și 13 din Convenție, și anume: rele tratamente din partea colaboratorilor poliției și urmărirea penală neefectivă.

Reclamantul s-a născut în 1956 și la momentul faptelor, locuia în Chișinău.

În august 2005, dl Cazanbaev, sub influența alcoolului, a amenințat cu arma vecinul său și a tras cîteva focuri în perete. La fața locului a venit poliția, au intrat cu forța în apartamentul reclamantului și l-au reținut. În timpul percheziției efectuate la fața locului, au fost confiscate un pistol și o armă de vînătoare. Reclamantul susținea că în timpul reținerii sale, polițiștii l-au maltratat, căuzîndu-i numeroase leziuni corporale. Acesta a declarat că a continuat să fie supus maltratării și la sectorul de poliție unde și-a pierdut cunostința. Ceva timp mai tîrziu, după examinarea de către o comisie medico-legală, reclamantul a fost internat la o clinică de psihiatrie.

La 26 martie 2014, reclamantul a decedat. La 15 mai 2014 soția sa, dna Tatiana Topală, în calitate de succesor legal, și-a exprimat intenția de a continua procedura în fața Curții.

În comentariile sale, Guvernul Republicii Moldova a menționat că rănile depistate la reclamant nu erau grave și că acesta s-a plîns de faptul maltratării sale abia peste un an după desfășurarea evenimentelor. Guvernul a considerat că autoritățile competente au efectuat o investigație completă și obiectivă și a susținut poziția acestora.

Avînd în vedere că, după arestul reclamantului, pe corpul acestuia au fost constatate multiple leziuni , Curtea a constatat cu certitudine că poliția a utilizat forța. În acest sens, Curtea a reiterat că articolul 3 din Convenție nu interzice utilizarea forței în anumite situații bine definite. Însă, aceasta poate fi aplicată în caz de necesitate stringentă și nu trebuie să fie excesivă (a se vedea, printre altele, Kurnaz și alții c.Turcia, nr.36672/97, § 52, 24 iulie 2007).

În această speță, autoritățile naționale au considerat necesară utilizarea forței în timpul reținerii reclamantului, pe motiv că acesta din urmă era în stare de ebrietate și deținea arme. Totuși, Curtea a remarcat că autoritățile naționale n-au menționat că reclamantul ar fi fost agresiv sau ar fi opus rezistență colaboratorilor de poliție. Din elementele cauzei, de asemenea, nu reiese că la momentul reținerii el ar fi fost înarmat. În cele din urmă, Curtea a menționat că la momentul reținerii reclamantul era singur, în raport cu numărul agenților de forță veniți la fața locului.

Ținînd cont de toate circumstanțele cauzei, Curtea a considerat că forța utilizată împotriva reclamantului n-a fost una proporțională, cauzîndu-i leziuni corporale grave. Potrivit Curții, leziunile suferite de reclamant denotă în sine caracterul excesiv al forței utilizate de polițiști (a se vedea, mutatis mutandis, Günaydın c. Turcia, nr.27526/95, § 32, 13 octombrie 2005). Curtea este de părerea că Guvernul n-a analizat oportunitatea utilizării forței împotriva reclamantului, în raport cu comportamentul acestuia și consideră că forța aplicată a fost excesivă. De asemenea, Curtea a menționat că pînă la depunerea plîngerii de către reclamant procuratura a rămas pasivă și n-a întreprins măsurile necesare de investigare a cazului.

Curtea a atenționat asupra faptului că autoritățile naționale nu și-au exercitat atribuțiile potrivit criteriilor de celeritate și eficiență, în conformitate cu articolul 3 din Convenție.

Astfel, Curtea a hotărît că a avut loc încălcarea aspectului material și procedural al articolului 3 din Convenție.

Prin urmare, Curtea a decis, în temeiul art. 41 din Convenție să acorde dnei Tatiana Topală suma de 12 000 euro  cu titlu de prejudiciu moral și 1 500 euro cu titlu costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba franceză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie