Cauza Genderdoc-M examinată la Comitetul de Miniștri

Cauza Genderdoc-M a fost examinată la cea 1236-a reuniune plenară a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei cu privire la supravegherea executării hotărîrilor și a deciziilor Curții Europene a drepturilor Omului, potrivit Articolului 46 din Convenție (reuniunile CM-DH).

În cea de a 1236-a reuniune plenară a Comitetului de Miniștri, printre mai multe cauze, delegații au examinat planurile și rapoartele Guvernului Republicii Moldova care s-au referit la executarea cauzei Genderdoc-M împotriva Republicii Moldova. Evoluția executării cauzei a fost considerată de Comitetul de Miniștri a fi una de succes și, respectiv, autoritățile au fost încurajate să continue implementarea hotărîrii Curții Europene în modul cum au făcut-o anterior. Comitetul de Miniștri a rămas în particular mulțumit de implementarea măsurilor de protecție a caracterului pașnic a manifestațiilor organizate de asociația reclamantă Genderdoc-M și a încurajat autoritățile să continue o astfel de practică benefică. Totodată, Comitetul de Miniștri a rămas impresionat de adoptarea noii legi anti-discriminare și de modificarea cadrului normativ prin liberalizarea regimului de petrecere a manifestațiilor, fără o autorizare prealabilă. Comitetul de Miniștri a notat că mai este necesară examinarea eficacității noilor mecanisme în practică și prin urmare a solicitata autorităților să prezinte informația cu privire la anumite aspecte ale implementării legislației (cum ar fi activitatea Consiliului Anti-discriminare și date statistice cu privire la numărul de cauze unde manifestațiile publice au fost modificate ori, eventual, interzise prin hotărîri judecătorești și care au fost termene de examinare a acestor litigii, în special la nivelul Curților de Apel).

Reamintim că, potrivit cadrului nou normativ cu privire la Agent Guvernamental, ultimul este coordonator național în sfera de supraveghere și monitorizare a executării hotărîrilor Curții Europene și respectiv va fi acela care va solicita autorităților relevante informații solicitate de Comitetul de Miniștri.

Decizia Comitetului de Miniștri în original poate fi consultată aici. Aceasta va fi tradusă în curînd și adusă la cunoștință autorităților relevante și plasată pe portalul Agentului guvernamental, cu includerea ulterioară în Registrul de stat a deciziilor și rezoluțiilor Comitetului de Miniștri.

Pentru a se familiariza cu procedurile și rolul Comitetului de Miniștri în procesul de executare a se vedea aici.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie