Ozdil și alții v. Republica Mo...

Decizia Comitetului de Miniștri în cauza Ozdil și alții v. Republica Moldova (nr. 42305/18), adoptată în cadrul celei de-a...

mai mult

Mătăsaru v.Republica Moldova

      Astăzi, 01 martie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia sa în...

mai mult

ДОРОСЕВА / DOROSEVA

(Жалоба № 39553/12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2015 ОКОЧАТЕЛЬНОЕ от 28 июля...

mai mult

MORARI ȘI SPIRIDONOV

(Cererea nr. 4771/09 și nr. 7170/09) HOTĂRÎRE din 7 Iulie 2015 DEFINITIVĂ la aceiași dată Cu privire la neexecutarea...

mai mult

LEVINȚA 2

(Cererea nr. 50717/09) HOTĂRÎRE din 17 ianuarie 2012 DEFINITIVĂ la 17 aprilie 2012 Reclamanții s-au plîns, în particular, de...

mai mult