Casap v.Republica Moldova

      La 1 martie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Casap v. Republica Moldova (cererea nr. 50891/08).
Reclamantul Andrei Casap s-a plâns în faţa Curţii în temeiul Articolului 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând faptul că eliberarea sa din serviciul militar din motive disciplinare, pentru o ilegalitate pe care nu ar fi comis-o, i-a prejudiciat imaginea şi i-a diminuat posibilitatea să-şi găsească un serviciu onorabil pe viitor. Cu toate acestea, reclamantul nu a răspuns solicitărilor Curţii de a prezenta observaţii în favoarea susţinerii poziţiei sale din cerere.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că reclamantul nu mai intenționează să-și mențină cererea în faţa sa. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1, Curtea nu a găsit nici o circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale care ar justifica necesitatea continuării examinării acestei cauze.
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol.
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba franceza și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie