C.A. v. Republica Moldova

La 18 noiembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza C.A. v. Republica Moldova (cererea nr. 47444/14).

În fața Curții, reclamanta s-a plâns în baza Articolelor 3, 8 și 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând eșecul autorităților naționale de a efectua o investigație efectivă cu privire la violul comis în privința sa. De asemenea, ea s-a plâns că a fost supusă re-victimizării pe parcursul desfășurării procesului penal.

Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantei în baza Convenției, în modul comunicat de către Curte, din cauza ineficienței aparente a investigației cu privire la violul reclamantei și a re-victimizării acesteia în timpul investigației,angajându-se să-i achite reclamantei 9000 de euro pentru orice prejudiciu material și moral, precum și pentru costuri și cheltuieli, în același timp invitând Curtea să radieze cererea de pe rol. Deși reclamanta a considerat binevenită recunoașterea de către Guvern a încălcării drepturilor sale, ea informat Curtea că nu era de acord cu declarația prezentată de către Guvern, motivând că a continuat să sufere de pe urma consecințelor infracțiunii comise, fiind nevoită să se mute în alt oraș.

Curtea a considerat că declarația unilaterală prezentată de către Guvern conținea clauze rezonabile, că ancheta a condus în cele din urmă la condamnarea definitivă a făptuitorului la doisprezece ani de închisoare, iar suma oferită de către Guvern în acest sens este în concordanță cu cele acordate de către Curte în cauze similare.

Luând act de termenii declarației Guvernului și de modalitățile prevăzute pentru asigurarea respectării angajamentelor astfel asumate, Curtea a radiat cererea în conformitate cu Articolul 37 § 1 litera c) din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie