Buzu v. Republica Moldova

       La 12 iulie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Buzu v. Republica Moldova (nr.51107/12).
Cererea s-a referit la detenția reclamantului timp de o noapte, ca rezultat al participării acestuia la o întrunire pașnică, fiind învinuit că ar fi insultat niște polițiști.
Ulterior, din lipsa constatării faptului contravenției administrative, instanțele naționale au încetat procedura administrativă în privința acestuia. După achitarea sa, reclamantul a inițiat o acțiune civilă împotriva statului, solicitând compensații cu titlu de prejudiciu moral în valoare de aproximativ 914 euro pentru încălcarea drepturilor sale garantate de Articolele 5 și 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Convenție”). Curtea Supremă de Justiție a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantului, garantate de Articolele 5 și 11 din Convenție și i-a acordat acestuia echivalentul în lei moldovenești a 444 Eurocu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral suferit. Reclamantul s-a plâns în fața Curții că suma acordată nu fusese suficientă pentru ca să piardă statutul de victimă a încălcărilor drepturilor sale garantate de prevederile Articolelor 5 și 11 din Convenție.
Întrucât reclamantul a refuzat propunerea Guvernului de reglementare amiabilă a cauzei, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală. Deși reclamantulși-a reiterat dezacordul său cu privire la reglementarea amiabilă și în fața Curții, instanța europeană a considerat că declarația unilaterală prezentată de Guvern conținea clauze rezonabile, i.e. acordarea sumei de 470 euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral, precum și cu titlu de costuri și cheltuieli, și a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenție.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză  și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie