Burov v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 18 februarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Burov v. Republica Moldova (cererea nr. 33921/11).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) din cauza unei presupuse exproprieri ilegale.

În observațiile sale din 10 februarie 2020, Guvernul a menționat că reclamantul decedase la 5 aprilie 2019. Observațiile respective au fost adresate reprezentantului reclamantului, care a fost invitat să le comenteze. Cu toate acestea, Curtea nu a recepționat vreun răspuns din partea reprezentantului reclamantului cu privire la pretențiile de satisfacție echitabilă.

În aceste circumstanțe, Curtea a constatat faptul că niciun eventual moștenitor al reclamantului nu a manifestat intenția de a menține cererea respectivă și a considerat nejustificată continuarea examinării cauzei, astfel radiind-o de pe rol, în baza Articolului 37 § 1 (a) din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie