BUIANOVSCHI


(Cererea nr. 27533/04)

HOTĂRÂRE din 16 octombrie 2007

DEFINITIVĂ din 16 ianuarie 2008


Reclamantul a pretins că, prin neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea sa, a fost încălcat dreptul său ca o instanţă să hotărască asupra drepturilor sale cu caracter civil, garantat de articolul 6 al Convenţiei, şi dreptul său la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Vezi integral

Articole relaționate

Etichete

Distribuie