BRANTOM INTERNATIONAL SRL ȘI 2 ALȚI


Cererea nr. 42572/09

HOTĂRÎREA din 10 februarie 2015

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamanții s-au plîns că drepturile lor garantate de articolul 6 § 1 din Convenție și articolul 1 din Protocolul nr. 1 au fost încălcate ca urmare a anulării unei decizii judecătorești irevocabile pronunțate în favoarea lor.

Vezi integral