Braghiș și alții v. Republica Moldova, Budu v. Republica Moldova, Procop v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziilor a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 15 aprilie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat deciziile în cauzele Braghiș și alții v. Republica Moldova (nr. 56851/11), Budu v. Republica Moldova (nr. 49287/17) și Procop v. Republica Moldova (nr. 34460/17).

Reclamanții s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), iar reclamanta Nadejda Procop s-a plâns, de asemenea, în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Guvernul și reclamanții au încheiat acorduri de soluționare amiabilă a cauzelor respective, comunicate ulterior Curții. Considerând că acordurile de soluționare amiabilă sunt bazate pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestor cereri, Curtea a decis radierea cauzelor de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente, deciziile sunt disponibile în limba franceză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie