BRAGA


 (Cererea nr. 74154/01)

HOTĂRÂRE din 14 noiembrie 2006

DEFINITIVĂ la 14 februarie 2007


 Reclamantul a pretins, în special, că dreptul său la un proces echitabil şi dreptul său la protecţia proprietăţii au fost încălcate ca urmare a casării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile favorabilă lui din 21 noiembrie 2000 şi executării întârziate a hotărârii judecătoreşti din 21 februarie 2001.

Vezi integral