Braga v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 28 octombrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Braga v. Republica Moldova (nr. 2043/12).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), ca urmare a presupuselor rele tratamente la care ar fi fost supus fiind în detenție, precum și investigația ineficientă a circumstanțelor pretinsei maltratări.

Printr-o scrisoare recomandată din 23 februarie 2021, reclamantul a fost notificat că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 9 noiembrie 2020 și că nicio prelungire a termenului respectiv nu fusese solicitată. În cele din urmă, scrisoarea a fost returnată Curții, ca fiind nereclamată, Curtea neavând vreo altă adresă pentru corespondența cu reclamantul.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie