Botnari v. Republica Moldova

     La 5 iunie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Botnari v. Republica Moldova (nr. 74441/14).
Reclamanta, Viorica Botnari, s-a plâns în faţa Curţii în temeiul Articolului 3 şi 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că a fost deţinută în condiţii inumane, care a dus la agravarea problemelor sale de sănătate şi de acordarea asistenţei medicale necorespunzătoare, precum şi de lipsa unui remediu efectiv întru realizarea drepturilor sale.
Curtea a notat că a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie privind condiţiile de detenţie în penitenciarul nr. 13-Chişinău şi lipsa asistenței medicale în privința reclamantei.
Cu privire la încălcarea Articolului 13 din Convenție în coroborare cu Articolul 3, Curtea a atenţionat că a examinat în mod repetat, dacă există un recurs eficient în Republica Moldova în ceea ce priveşte alegaţiile privind condiţiile inadecvate de detenţie şi a constatat, de fiece dată, că remediile la care s-a referit Guvernul erau ineficiente pentru persoanele care continuă să fie deţinute în condiţii incompatibile cu Articolul 3 din Convenţie. Prin urmare, Curtea a constatat că a avut loc și violarea Articolului 13 în coroborare cu Articolul 3.
Curtea a acordat reclamantei suma de 10000 euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1500 euro cu titlu de costuri și cheltuieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie