Botnari v. Republica Moldova

La 1 octombrie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea de revizuire în cauza Botnari v. Republica Moldova (cererea nr. 74441/14).

La 5 iunie 2018, Curtea a emis o hotărâre prin care a constatat încălcarea Articolului 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), din cauza condițiilor inumane în care fusese deținută în Penitenciarul nr. 13, începând cu 5 iunie 2013 și până la data pronunțării hotărârii Curții, și a asistenței medicale necorespunzătoare care i-a fost acordată în această perioadă. De asemenea, Curtea a constatat o încălcare a Articolului 13 din Convenție, având în vedere absența remediilor naționale efective în privința plângerilor referitoare la condițiile de detenție. Astfel, în conformitate cu hotărârea din 5 iunie 2018, Curtea i-a acordat reclamantei 10000 de euro pentru prejudiciul moral și 1500 de euro pentru costuri și cheltuieli.

La 6 iunie 2018, Guvernul a informat Curtea că informația-i prezentată de către acesta la 19 ianuarie 2018 cu referire la data eliberării reclamantei din detenție (id est 17 noiembrie 2016), nu fusese inclusă în hotărârea pronunțată la 5 iunie 2018. În acest sens, Guvernul a solicitat revizuirea hotărârii respective, în conformitate cu Articolul 80 din Regulamentul Curții. Deși reclamanta nu a contestat faptul că fusese eliberată din Penitenciarul nr. 13 la 17 noiembrie 2016, ea a considerat că revizuirea hotărârii nu ar trebui să aibă o influență decisivă cu privire la suma acordată pentru prejudiciul moral suferit.

Curtea a acceptat cererea depusă de către Guvern și, astfel, a decis revizuirea paragrafelor 9, 27, 28 și 50 din hotărârea pronunțată la 5 iunie 2018. În acest sens, Curtea a notat că perioada de detenție a reclamantei nu putea fi considerată ca fiind una continuă, între prima și a doua perioadă de detenție existând o pauză de zece luni, iar între cea de-a doua și a treia perioadă de detenție existând o pauză de opt luni și jumătate. Astfel, ținând cont de faptul că cererea respectivă fusese depusă la 20 noiembrie 2014, Curtea a considerat că numai plângerea referitoare la ultima perioadă de detenție în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, id est cea cuprinsă între 5 iunie 2013 și 17 noiembrie 2016, a fost depusă cu respectarea termenului limită prevăzut de către Articolul 35 din Convenție. În consecință, celelalte plângeri au fost declarate inadmisibile, în conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție.

Prin urmare, Curtea a decis să-i acorde reclamantei suma de 7500 de euro pentru prejudiciul moral suferit pe durata detenției sale în Penitenciarul nr. 13 în perioada 5 iunie 2013 – 17 noiembrie 2016, și 1500 de euro pentru costuri și cheltuieli, revizuind astfel și punctul 4 din partea dispozitivă a hotărârii pronunțate la 5 iunie 2018.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie