BOICENCO


(Cererea nr. 41088/05)

HOTĂRÂRE 10 iunie 2008

cu privre la satisfacţie echitabilă

DEFINITIVĂ la 10 septembrie 2008

A se vedea suplimentar hotărîrea BOICENCO (cu privire la fond și admisibilitate)


Printr-o hotărâre pronunţată la 11 iulie 2006 („hotărârea principală”), Curtea a constatat că reclamantul a fost agresat de către poliţie şi că autorităţile nu au efectuat o investigaţie adecvată a incidentului, contrar articolului 3 al Convenţiei. Curtea a mai constatat violarea articolului 3 al Convenţiei pe motiv de lipsă a îngrijiri medicale corespunzătoare în timpul detenţiei, câteva violări ale articolului 5 al Convenţiei şi o violare a articolului 34 al Convenţiei.

Vezi integral