BIȚA ȘI ALȚII


(Cererile nr. 25238/02, 25239/02 şi 30211/02)

HOTĂRÂRE din 25 septembrie 2007

DEFINITIVĂ la 25 decembrie 2007


Reclamanţii au pretins că, prin neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor, a fost încălcat dreptul lor la o instanţă care să hotărască într-un termen rezonabil asupra încălcării drepturilor lor cu caracter civil, garantat de articolul 6 al Convenţiei, dreptul lor la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie, şi dreptul lor la un recurs efectiv în sensul articolului 13 al Convenţiei.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie