BEȘLIU


(Cererea nr. 28178/10)

HOTĂRÎRE din 9 iulie 2013

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamanta s-a plîns de încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție, drept urmare a casării unei încheieri definitive pronunțate în favoarea sa.

Vezi integral