Beloziorov şi Molodţova v. Republica Moldova şi Rusia

       La 7 februarie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Beloziorov și Molodțova v. Republica Moldova și Rusia (cererea nr. 3368/12).
Reclamanții s-au plâns în fața Curții în baza Articolelor 3 și 5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) cu privire la detenția ilegală a primului reclamant într-un izolator de urmărire penală din raioanele de est ale Republicii Moldova şi la condiţiile inumane de detenţie din acel izolator.
La 3 mai 2018 Curtea a fost informată despre decesul primului reclamant. La 1 octombrie 2018 Curtea a fost informată că a doua reclamantă nu intenționa să-și mai mențină cererea pe rol.
Ținând cont de aceste circumstanțe și de prevederile Articolului 37 § 1 in fine, Curtea constată că nu există circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor omului garantate de către Convenție și Protocoalele sale și consideră că nu există vreun motiv care ar justifica examinarea cererii în continuare. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie