Belobrov v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 14 ianuarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Belobrov v. Republica Moldova (nr. 17873/15).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că ar fi fost privat de libertate pe motivul neexecutării unei obligații contractuale. De asemenea, el s-a plâns în baza Articolelor 5 și 6 din Convenție, că reținerea și condamnarea sa ar fi fost ilegale și inechitabile, deoarece avuseseră loc după expirarea termenului de prescripție de 5 ani stabilit de Codul penal.

Guvernul a susținut că reclamantul s-a plâns la Curte după expirarea a mai mult de șase luni din data deciziei irevocabile împotriva sa, prezentând probe în acest sens. Din aceste considerent, Curtea a declarat cererea inadmisibilă, în baza Articolului 35 §§ 1 și 4 din Convenție, din cauza nerespectării termenului de depunere a unei cereri individuale.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie