Bektaş v. Republica Moldova

     La 14 februarie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Bektaş v. Republica Moldova (cererea nr. 1015/13).
Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând eșecul autorităților moldovene de a se pronunța cu privire la cererea sa vizând întoarcerea fiicei sale în Turcia.
După ce încercările de soluționare amiabilă a cauzei au eșuat, la 8 iunie 2018 Guvernul a formulat o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea dreptului reclamantului la respectarea vieții sale de familie, propunând în acest sens achitarea sumei de 8000 de euro pentru orice prejudiciu material și moral, inclusiv costuri și cheltuieli.
Deși prin scrisoarea din 9 iulie 2018 reclamantul a declarat că nu era de acord cu termenii declarației unilaterale prezentate de către Guvern, considerând că suma propusă era prea mică pentru că avea alți trei copii într-o altă familie, examinând declarația în lumina principiilor stabilite în jurisprudența sa referitoare la practica răpirii internaționale a copiilor, Curtea a notat că fiica reclamantului s-a aflat în Republica Moldova încă de la vârsta de trei ani și, prin urmare, nu a fost convinsă de faptul că reîntoarcerea acesteia în Turcia ar fi în interesul ei. Totodată, Curtea a considerat că suma pe care Guvernul s-a angajat să o achite reclamantului pentru încălcarea dreptului său garantat de Articolul 8 din Convenție este în concordanță cu sumele pe care aceasta le-a acordat în cauze similare versus Republica Moldova.
Prin urmare, considerând că respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale nu impune continuarea examinării cererii, în conformitate cu Articolul 37 § 1 c) din Convenție, Curtea a decis să radieze cererea de pe rol.
Actualmente decizia  este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie