BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 1


(Cererea nr. 36438/08)

HOTĂRÎRE din 18 noiembrie 2014

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Întreprinderea reclamantă s-a plîns despre încălcarea dreptului său la un tribunal, garantat de articolul 6 § 1 din Convenție, precum și dreptului de a dispune de bunurile sale, garantat de articolul 1 din Protocolul nr.1 ca urmare a neexecutării, într-un termen rezonabil, a unei hotărîri judecătoreşti definitive pronunțate în favoarea sa. De asemenea, întreprinderea reclamantă a susţinut că nu a dispus de un recurs efectiv la nivel naţional, în sensul articolului 13 din Convenție, pentru a obține despăgubiri pentru executarea tardivă a hotărîrii.

Vezi integral

Articole relaționate

Etichete

Distribuie