Bayraktar v. Republica Moldova și Ayri v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 16 iulie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauzele Bayraktar v. Republica Moldova (nr. 13289/19) și Ayri v. Republica Moldova (nr. 13292/19).

Invocând încălcarea Articolelor 5 § 1 și 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), reclamanții s-au plâns în fața Curții de faptul că au fost în mod ilegal privați de libertate și de încălcarea dreptului lor la respectarea vieții private și de familie.

Guvernul și reclamanții au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei, acceptat de către Curte, acesta fiind bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale. Astfel, Curtea nu a considerat că ar fi justificată continuarea examinării acestor cereri și a decis radierea cauzelor de pe rol în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie