Baștovoi c. Republicii Moldova

Hotărîre în cauza Baștovoi c. Republicii Moldova

 cererea nr. 36125/14

        La 5 iulie 2016, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului („Curtea”) a pronunțat o hotărîre în cauza Baștovoi c. Republicii Moldova („RM”), cererea nr. 36125/14. Cauza se referă la condițiile rele de detenție.
Reclamantul s-a născut în 1959 și în przent se află în detenție.
La 23 decembrie 2013 reclamantul a fost arestat, fiind învinuit de delapidare de fonduri și organizarea unei tentative de omor a doi oameni de afaceri.
Invocînd art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului („Convenția”), reclamantul s-a plîns de condițiile materiale și lipsa asistenței medicale din Penitenciarul nr. 13, care în esența sa au constituit un tratament inuman și degradant.
În particular, reclamantul a menționat supraaglomerarea, lipsa lenjeriei de pat, a apei potabile, a sistemului de ventilare, mîncarea necomestibilă și faptul că toaleta nu era separată de restul celulei. Totodată, reclamantul a subliniat că era deținut împreună cu alte persoane care sufereau de maladii precum tuberculoză și HIV SIDA. Reclamantul s-a plîns la Procuratură și Curtea de Apel privind condițiile de detenție, însă, autoritățile respective n-au constatat nici o încălcare a prevederilor legale în acest sens.
Cu referire la plîngerea reclamantului privind condițiilor de detenție, Guvernul a menționat că celulele din penitenciar erau renovate în fiecare an și că reclamnatului i-a fost acordată asistența medicală necesară, prezentînd în acest sens înscrisuri care demonstrau faptul examinărilor medicale a reclamantului. Totodată, Guvernul a invocat neepuizarea căilor naționale de atac, menționînd posibilitatea reclamantului de a intenta o acțiune civilă prin care să solicite despăgubiri, însă Curtea a respins această obiecție.
Examinînd capetele de plîngere ale reclamantului, Curtea Europeană a reiterat constatările expuse în speța Șișanov c. RM, prin care autoritățile naționale se obligă să creeze un remediu sau o serie de remedii cu efect compensatoriu și preventiv pentra a oferi o garanție că încălcările Convenției ca urmare a detenției în condiții inadecvate vor fi redresate efectiv.
Constatînd încălcarea art. 3 și 13 din Convenție, Curtea Europeană i-a acordat reclamantului 5700 euro cu titlu de prejudiciu moral și 650 euro pentru costuri și cheltuieli.

       Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

 

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie