BAROUL PARTNER-A


(Cererea nr. 39815/07)

HOTĂRÎRE din 16 iulie 2009

cu privire la fond și admisibilitate

DEFINITIVĂ la 16 octombrie 2009

A se vedea suplimentar hotărîrea BAROUL PARTNER-A (cu privire la satisfacţie echitabilă)


Compania reclamantă a pretins, în special, că anularea privatizării carierei sale a constituit o încălcare a drepturilor sale garantate de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. De asemenea, ea s-a plâns, în temeiul articolului 6 § 1 al Convenţiei, de inechitatea procedurilor judiciare.

Vezi integral