BAROUL PARTNER-A


(Cererea nr. 39815/07)

HOTĂRÎRE din 19 octombrie 2010

cu privire la satisfacţie echitabilă și reglementare amiabilă

DEFINITIVĂ la aceiași dată

A se vedea suplimentar hotărîrea BAROUL PARTNER-A (cu privire la fond și admisibilitate)


Prin hotărîrea pronunţată la 16 iulie 2009 (“hotărîre principală”), Curtea a statuat că drepturile companiei reclamante garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi a Articolului 1 din Protocolul 1 la Convenţie au fost încălcate ca urmare a anulării de către instanţele naţionale a privatizării carierii de piatră în care compania reclamantă participa în calitate de acţionar majoritar).

 Vezi integral