Bandalac v. Republica Moldova

     La 11 octombrie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Bandalac v. Republica Moldova (cererea nr. 17709/14).
Reclamanta Aglaia Bandalac s-a plâns în faţa Curţii, printre altele, în temeiul Articolului 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând faptul că instanţele naţionale au examinat în mod superficial plângerile sale referitoare la gravitatea suferinţelor psihice şi fizice suportate de ea urmare a acţiunilor violente comise de către un agresor şi că mărimea compensaţiei acordată de către acestea cu titlu de prejudiciu moral este disproporţionată în raport cu prejudiciul suferit.
În urma examinării circumstanțelor cauzei și a jurisprudenței Curții în cauze cu plângeri similare, Guvernul a încheiat cu reclamanta un acord de reglementare amiabilă a cauzei. Astfel, Curtea a luat act de acordul de soluționare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să achite suma de 7500 de euro pentru orice prejudiciu și cu titlu costuri și cheltuieli în schimbul retragerii de către reclamantă a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată, și a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în baza Articolului 39 din Convenție. Actualmente decizia  este disponibilă în limba franceză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie