Babchin v. Republica Moldova și Rusia

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 17 septembrie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea cu privire la fondul cauzei în cauza Babchin v. Republica Moldova și Rusia (nr. 55698/14), constatând încălcarea drepturilor reclamantului în baza Articolelor 3, 5 § 1 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție de către Federația Rusă, în urma reținerii acestuia de către pretinsele autorități ale nerecunoscutei republici moldovenești nistrene și confiscării bunurilor lui.

În același timp, Curtea a rezervat chestiunea cu privire la acordarea despăgubirilor în baza Articolului 41 din Convenție pentru o hotărâre separată, invitând guvernele pârâte și reclamantul să prezinte observațiile scrise cu privire la chestiunea respectivă și, în special, să analizeze posibilitatea unei soluționări amiabile a cauzei.

La 13 iulie 2021 Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în prezenta cauză, menționând că reclamantul a omis să prezinte observațiile sale cu privire la satisfacția echitabilă în interiorul termenului stabilit de către Curte și nu a solicitat prelungirea termenului limită. În consecință, Curtea a refuzat să accepte și să examineze pretențiile tardive ale reclamantului, considerând că nu există nicio cerință de a acorda reclamantului o despăgubire.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie