Baban v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 24 iunie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Baban v. Republica Moldova (nr. 83718/17).

În faţa Curții, reclamantul a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), referindu-se la aplicarea relelor tratamente de către reprezentanți ai statului în perioada detenției sale şi la pretinsele investigaţii ineficiente în acest sens, precum şi la despăgubirea insuficientă acordată la nivel național pentru prejudiciul suferit.

Guvernul şi reclamantul au încheiat un acord de soluționare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite reclamantului suma de 9000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamant a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată.

Considerând că acordul de soluționare amiabilă este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie