Baban și alții v. Republica Moldova; Bulgacov și alții v. Republica Moldova; Cobîlceanu și alții v. Republica Moldova; Filat și alții v. Republica Moldova; Codreanu și alții v. Republica Moldova; Grigoraș și alții v. Republica Moldova;Talambuța și alții v. Republica Moldova

    La 28 martie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizii în cauzele:

Baban și alții v. Republica Moldova  (cererea nr. 3282/12),

Bulgacov și alții v. Republica Moldova (cererea nr. 54187/15),

Cobîlceanu și alții v. Republica Moldova (cererea nr. 72239/16),

Filat și alții v. Republica Moldova (cererea nr. 11657/16),

Codreanu și alții v. Republica Moldova (cererea nr. 22927/09),

Grigoraș și alții v. Republic Moldova (cererea nr. 25435/18), și

Talambuța și alții v. Republica Moldova (cererea nr. 23151/09).

Reclamanții s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 3 din Convenție pentru apărarea Drepturilor Omului și a libertății fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând condițiile materiale inadecvate de detenție și, în unele cereri, lipsa asistenței medicale corespunzătoare, precum și lipsa unui remediu efectiv pentru realizarea drepturilor lor.

Făcând referire la decizia sa în cauza Draniceru și având în vedere noul remediu preventiv și compensatoriu pentru condițiile inadecvate de detenție, instituit în Republica Moldova în baza Legii nr. 163 din 20 iulie 2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019) și a Legii nr. 272 pentru modificarea Codului de procedură penală, Curtea a considerat că, în principiu, acesta ar putea remedia în mod adecvat încălcările Convenției provocate de anumite condiții precare de detenție. Cu toate acestea, Curtea subliniază că această concluzie nu va prejudicia în niciun fel o eventuală reexaminare, după caz, a chestiunii cu privire la eficiența remediului respectiv în funcție de deciziile pronunțate de către instanțele naționale și a executării lor efective. Ea își păstrează competența de ultim control cu referire la plângerile formulate de către eventualii reclamanți care vor fi epuizat căile de recurs interne disponibile.

De asemenea, Curtea a considerat că noul remediu instituit prin Legile nr. 163 și nr. 272 este adoptat, în principiu, în conformitate cu criteriile enunțate în hotărârea Shishanov și că el ar putea fi considerat a priori efectiv pentru contestarea condițiilor inadecvate de detenție în Republica Moldova.

Ținând cont de circumstanțele prezentate supra, Curtea a declarat cererile reclamanților inadmisibile din cauza neepuizării remediul național în acest sens.

Actualmente, deciziile sunt disponibile în limba franceză și poate fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie