AVRAMENKO


 (Cererea nr. 29808/02)

HOTĂRÎRE din 26 ianuarie 2010

cu privire la satisfacţie echitabilă - reglementare amiabilă

DEFINITIVĂ la aceiași dată

A se vedea suplimentar hotărîrea AVRAMENCO (cu privire la fond și admisibilitate)


În hotărîrea pronunţată la 6 februarie 2007 (“hotărîrea principală”), Curtea a constatat că drepturile reclamantului garantate de prevederile Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 din Protocolul 1 la Convenţie au fost încălcate. (a se vedea Avramenko c. Moldovei, nr. 29808/02, 6 februarie 2007).

Vezi integral