Auto-Casa-Tur SRL v. Republica Moldova și Bisello SRL v. Republica Moldova

      La 6 februarie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat deciziile sale în cauzele Auto-Casa-Tur SRL v. Republica Moldova (nr. 58107/15) și Bisello SRL v. Republica Moldova (nr. 67988/13).
În speță, companiile reclamante s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând încălcarea dreptului lor de acces la o instanță din cauza neexaminării de către instanțele naționale a cererii de recurs și, respectiv, a cererii de apel din motivul neachitării taxei de stat.
În cauza Auto-Casa-Tur SRL v. Republica Moldova, Guvernul și compania reclamantă au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 1250 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către aceasta a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată.
În cauza Bisello SRL v. Republica Moldova, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea dreptului companiei reclamante de acces la o instanță și s-a obligat să-i achite suma globală de 1500 de euro pentru prejudiciul provocat сa urmare a încălcării dreptului său. Curtea a considerat că, având în vedere acceptarea expresă de către compania reclamantă a termenilor declarației prezentate de către Guvern, cauza trebuie să fie tratată ca o soluționare amiabilă între părți.
Considerând că ambele acorduri de reglementare amiabilă sunt bazate pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestor cereri, Curtea a decis să radieze cauzele de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.
Actualmente deciziile sunt disponibile în limba engleză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie