Atamanenco v. Republica Moldova, Cudreașova v. Republica Moldova, Țipovici v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziilor a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 26 noiembrie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat deciziile în cauzele Atamanenco v. Republica Moldova (nr. 16947/15), Cudreașova v. Republica Moldova (nr. 19646/15) și Țipovici v. Republica Moldova (nr. 22144/15).

Reclamanții s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 3 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând excluderea arbitrară de la alegeri a unui partid politic, pe lista căruia ei erau incluși în calitate de candidați electorali.

La 19 noiembrie 2019 Curtea a solicitat reclamanților formularea observațiilor cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei, însă după expirarea termenului indicat, în adresa Curții nu parvenise vreun răspuns și vreo solicitare de prelungire a termenului respectiv.

În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat faptul că reclamanții nu intenționează să-și mențină cererile, în sensul Articolului 37 § 1 (a) din Convenție. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție, în absența oricăror circumstanțe speciale referitoare la respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, Curtea a considerat nejustificată continuarea examinării acestor cauze.

În consecință, Curtea a decis în unanimitate radierea cererilor de pe rol.

Actualmente deciziile sunt disponibile în engleză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie