Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din Moldova și Sanduța v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 12 octombrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din Moldova și Sanduța v. Republica Moldova (nr. 4358/19).

În fața Curții, reclamanții (Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din Moldova și Iurie Sanduța) au invocat încălcarea libertății de a comunica informații, garantată de Articolul 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), din cauza obligării acestora să dezmintă informația cuprinsă într-o investigație jurnalistică, care ar fi lezat onoarea, demnitatea și reputația profesională a Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

Instanțele naționale au constatat că investigația jurnalistică fusese defăimătoare, concluziile acestora bazându-se pe afirmația că titlul articolului respectiv ar fi sugerat că partidul politic și campania electorală a președintelui partidului ar fi fost finanțată din fonduri externe și că nicio autoritate nu constatase existența anumitor ilegalități în acțiunile relatate în investigație. Astfel, reclamanții au fost obligați, inter alia, să publice dezmințiri și să-și exprime scuze publice pentru răspândirea informațiilor false și defăimătoare.

După comunicarea prezentei cereri Guvernului, Agentul guvernamental a depus o cerere de revizuire cu scopul remedierii pretinselor încălcări, solicitând, printre altele, admiterea acesteia, recunoașterea expresă a încălcării drepturilor reclamanților garantate de Articolul 10 din Convenție și acordarea satisfacției echitabile, prin aplicarea directă a Articolului 41 din Convenție, în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral suferit de către reclamanți.

Prin încheierile sale din 4 martie 2020 și, respectiv, din 3 decembrie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis parțial cererea de revizuire, a casat deciziile anterioare, reținând cauza respectivă în procedură pentru o nouă examinare. Cu toate acestea, instanța a respins solicitarea Agentului guvernamental cu privire la recunoașterea expresă a încălcării Articolului 10 din Convenție și acordarea despăgubirilor în beneficiul reclamanților, deoarece nu ar fi dispus de împuterniciri legale în acest sens. În cele din urmă, Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea inițială a Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” împotriva reclamanților cu privire la defăimare.

În hotărârea sa din 12 octombrie 2021, Curtea a notat că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant nu este, în principiu, suficientă pentru a-i anula calitatea de victimă, cu excepția cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, în mod explicit sau în substanță, și au oferit o despăgubire adecvată pentru încălcarea Convenției. În acest context, Curtea a reținut că, deși Curtea de Apel Chișinău a admis cererea de revizuire a Agentului guvernamental și a emis deciziile respective, inclusiv de respingere a acțiunii de defăimare împotriva reclamanților, ea nu a acordat nicio despăgubire, spre deosebire de alte cauze versus Republica Moldova. De asemenea, Curtea a notat că, deși Curtea de Apel Chișinău a refuzat recunoașterea expresă a încălcării Articolului 10 din Convenție, aceasta a acceptat argumentul Guvernului că rezultatul procedurilor de revizuire și procedurile redeschise cu privire la fondul cauzei au constituit, în esență, o recunoaștere a încălcării Articolului 10 din Convenție.

Prin urmare, ținând cont de constatările sale în hotărârea Kommersant Moldovy v. Moldova (nr. 41827/02, § 36, 9 ianuarie 2007) și notând că, în cadrul procedurilor inițiale, instanțele naționale nu au efectuat un exercițiu corespunzător de evaluare a drepturilor concurente, Curtea a considerat că nu este necesar să reexamineze fondul cererii, concluzionând că a avut loc încălcarea Articolului 10 din Convenție.

Curtea a acordat reclamanților 2300 de euro pentru prejudiciul moral și 1500 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie